چکامه ها

دلنوشته ها ، اشعار و چکامه های من

چکامه ها

دلنوشته ها ، اشعار و چکامه های من

چون که در آغوش آتش سوختند
عشــق را پروانـه ها آموختند
این پر پروانه ها تنها نسوخت
شعله ها هم اندک اندک سوختند
از فــروغ چهره عاشـق وشان
نازنینان چــهره ها افروختند
هر دو سوی این حکایت باختند
باختند آن هر چه را اندوختند
تا که باز افتد به دام چشم ها
چشم ها را بر قدم ها دوختند

طبقه بندی موضوعی
......................................................................... .........................................................................

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاعر ابوالفضل جعفری» ثبت شده است

من خواب دیده ام

من خواب خودم را خواب دیده ام

من خواب تو را هم خواب دیده ام

آنجا که خون بود و ..

خاک و خاکستر و شهاب

من آب دیده ام

مرگ کودک


  • ابوالفضل جعفری

چیستند ؟

این بوته های بزرگ ................................. یا این درخت ها ؟

وین تلّ کودکانه ...................................... این رشته کوه ها ؟

بوته های بزرگ یا این درختها

  • ابوالفضل جعفری